Föreningen

Styrelsen 2019

Ordförande Örjan Vestgöte tel 070-518 85 17

Vice ordf. Kjell Samuelsson tel 076-147 99 99

Kassör/sekr Dan Törnblom tel 070-609 10 81

Ledamöter Karl-Olov Jonsson 0495-236 73

Lotta Arvidsson tel 070-646 64 82

Johnny Stjernberg 076-805 41 63

Nicklas Strömberg  070-205 49 78

Du är välkommen att höra av dig till någon av oss om du vill ha hjälp med något, eller har frågor om biodling.