Aktiviteter 2018

Film- och diskussionskväll tisdag 13/2, kl 18:00, Lundagården Mörlunda. Föreningen bjuder på kaffe med bröd.

Planeringsmöte/sjukdomsinformation 17/4 kl 18:00, hos Karl-Olov och Birgit Jonsson, Mörlunda

8/5 – 25/9 Tisdagskafé vid bigården Kättebro, Stora Aby, skötsel av bigården, gemensamt kaffe

Ytterligare programpunkter kommer senare

Gäster och vanliga nyfikna hälsas välkomna till våra tisdagsträffar.