Aktiviteter 2019

Planeringsmöte/sjukdomsinformation 16/4 kl 18:00,  vid bigården Kättebro. Dessutom snickrar och trådar vi ramar.

7/5 – 24/9 Tisdagscafé vid bigården Kättebro, Stora Aby, skötsel av bigården, gemensamt kaffe

Ytterligare programpunkter kommer senare

Gäster och vanliga nyfikna hälsas välkomna till våra tisdagsträffar.