Kontakta oss

Ordförande:
Örjan Vestgöte, Målilla,  070-518 85 17

Vice Ordförande:
Kjell Samuelsson, Rosenfors,  076-147 99 99

Sekreterare/Kassör:
Dan Törnblom, Målilla, 070-609 10 81

Ledamot:
Karl-Olov Jonsson, Mörlunda, 070-781 58 51

Ledamot:
Lotta Arvidsson, Järnforsen, 070-646 64 82

Ledamot:                                                                                                                                    Johnny Stjernberg, Mörlunda, 076- 805 41 63