Föreningen

Styrelsen 2023

Ordf. Ronny Söderlund 070-325 48 49

Kassör/sekr Dan Törnblom  070-609 10 81

Vice ordf. Lotta Arvidsson 070-646 64 82

Johnny Stjernberg 076-805 41 63

Nicklas Strömberg  070-205 49 78

Pontus Grönlund 072-556 16 86

Hans-Olof Krieg  073-400 23 01

Du är välkommen att höra av dig till någon av oss om du vill ha hjälp med något, eller har frågor om biodling.